Martin Gorholt

Martin Gorholt

Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Stanu Kraju Związkowego Brandenburgia