Irena Stróżyńska

Irena Stróżyńska

Zastępca Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania