Detlef Herz

Detlef Herz

Krajowe Biuro Planowania Przestrzennego Berlin-Brandenburgia