-AAA+

Patronat

Patronat Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Patronat Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Patronat Honorowy Konsul Generalnej RFN, Pani Cornelii Pieper

Patronat Honorowy Konsul Generalnej RFN, Pani Cornelii Pieper

Partnerzy

Uniwersyteckie i Hanzeatyckie miasto Greifswald

Uniwersyteckie i Hanzeatyckie miasto Greifswald

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Dom Gospodarki

Dom Gospodarki

Schellenberg

Schellenberg

Neubrandenburg

Neubrandenburg

Zapraszamy do pobrania aplikacji moblinej